Zabieg wydłużenia korony klinicznej zęba

      Zabieg wydłużenia korony klinicznej zęba jest to jeden z najczę¶ciej wykonywanych zabiegów z zakresu chirurgii periodontologicznej. Wykonuje się go, gdy podczas leczenia okazuje się, że próchnica zniszczyła tkanki zęba głęboko poddzi±słowo lub nawet poniżej brzegu kostnego. Podobna sytuacja jest  występuje gdy z±b ulegnie złamaniu (najczę¶ciej dotyczy to guzków podniebiennych przedtrzonowców). W takich przypadkach możemy z±b usun±ć lub wykonać zabieg wydłużenia korony klinicznej zęba. Innego postępowania nie ma. Odsłonięcie zdrowych tkanek zęba umożliwia lekarzowi wykonanie wypełnienia kompozytowego lub korony porcelanowej.
Zabieg ten daje także możliwo¶ć korekty estetyki biało-czerwonej (likwidacja u¶miechu dzi±słowego lub wyrównanie przebiegu linii dzi±słowej w celu poprawy estetyki w odcinku przednim szczęki).Powyższe zdjęcia przedstawiaj± likwidację u¶miechu dzi±słowego