Znaczną część naszych pacjentów stanowią dzieci. Rodzice często zadają nam pytanie: w jakim wieku należny  przyprowadzić dziecko na pierwsza wizytę? Ponieważ zdarza się stosunkowo często, że sami maja traumatyczne  przeżycia i pierwszy kontakt z dentysta wspominają źle, boja się, że ich pociechy czekają te same przykrości i  odwlekają spotkanie ze stomatologiem. Jeżeli odwlekanie wizyty potrwa kilka lat, najprawdopodobniej dziecko trafi  na swoja pierwszą wizytę w gabinecie z bólem zęba. Dlatego lepiej jest przyprowadzić maluszka gdy nie ma on  jeszcze problemów stomatologicznych. Spotkanie z dentystą może wtedy zamienić się w piętnastominutową,  ciekawą przygodę. Podczas takiej wizyty zostanie wykonane badanie jamy ustnej, a mały pacjent będzie mógł obejrzeć swoje ząbki na  ekranie w powiększeniu.
Jeżeli jest taka potrzeba,w trakcie wizyty adaptacyjnej wykonujemy profesjonalne  oczyszczanie ząbków i pokrywamy je fluorem. Są to zabiegi  bezbolesne, a ich celem jest oswajanie dziecka z  unitem stomatologicznym, ślinociągiem i zabiegami wykonywanymi w obrębie jamy  ustnej. Po wizycie rodzic  otrzymuje informacje o stanie uzębienia dziecka oraz ewentualne wskazówki odnośnie higieny i diety. Wizyta kończy  się otrzymaniem nagrody. Jedynie dzieci zrażone wcześniej do lekarza bądź lekarza dentysty nie pozwolą na taki  scenariusz wizyty. Wówczas wykonamy tylko tyle na ile pozwoli nam mały pacjent. Nie zrobimy nic "na silę". Dziecko  musi wyrazić zgodę na każdy ruch. Dzięki zasadzie "powiedz, pokaż, zrób" dziecko pozbywa się lęku przed  nieznanym: dźwiękami i zapachami gabinetu oraz przed tym, że obca osoba przekracza jego strefę intymną jaką jest  jama ustna. Niektóre dzieci pozwolą na leczenie zęba już w trakcie pierwszej wizyty, a inne, bardziej wrażliwe,  wymagają poświecenia im więcej czasu i kilku wizyt adaptacyjnych.

Jak rozmawiać z dzieckiem o tym co się wydarzy w gabinecie? Najlepiej kupić książkę o tematyce dentystycznej,  dedykowaną małym dzieciom np. z serii o "Franklinie" lub "Moje zęby". Rodzic przecież wcale nie musi  wiedzieć co wydarzy się w gabinecie, a często próbuje pocieszyć dziecko słowami: "nie bój się, nie będzie bolało"  Tak się składa, ze jest to najgorsze sformułowanie, jakie może usłyszeć mały pacjent. Dziecko usłyszy z tego  komunikatu jedynie dwa słowa: "bój się"oraz "bolało". I nawet jeśli wcześniej nie miało obaw, po takich słowach na  pewno poczuje strach. Jeżeli dentysta ma zrobić coś nieprzyjemnego dla dziecka np. znieczulenie, ostrzeże je  słowami "teraz przyleci komarek". Mówienie nie wprost o bólu pomaga pacjentowi znieść nieprzyjemne doznania.
Jeżeli natomiast dziecko nastawi się negatywnie, to będzie oczekiwać bólu i wówczas nawet neutralne dotkniecie  będzie definiować jako ból. W naszym gabinecie wszystkie zabiegi leczenia mlecznych i stałych zębów  wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. W pierwszym etapie smarujemy błonę śluzową w miejscu ukłucia żelem  znieczulającym o zapachu wiśni lub truskawek. Następnie po uzyskaniu powierzchniowego znieczulenia, delikatnie podajemy kroplę środka znieczulającego. Gdy  błona śluzowa ulegnie znieczuleniu, bezpiecznie podajemy resztę anestetyku. Staramy się aby dziecko nie widziało  igły. Pokazujemy strzykawkę gdy jest zamknięta i nazywamy ja "ołówkiem" lub "mazakiem".
W naszym gabinecie wykonujemy wszystkie zabiegi z zakresu stomatologii dziecięcej, wśród nich są między innymi:
• zabiegi z zakresu profilaktyki tj. profesjonalne oczyszczanie zębów oraz  fluoryzacja,
• lakowanie bruzd zębów stałych i mlecznych,
• leczenie próchnicy zębów stałych i mlecznych,
• leczenie endodontyczne zębów stałych i mlecznych,
• usuwanie zębów.
Znieczulony ząb może  być wyleczony bezboleśnie. Zabieg usuwania próchnicy trwa wówczas krócej i jest dokładny. Wydzielanie śliny jest  zmniejszone, co również ma wpływ na jakość leczenia (do prawidłowego założenia wypełnienia opracowany ubytek  musi być suchy). Ubytki w zębach mlecznych zamykamy kolorowymi wypełnieniami kompozytowymi lub materiałami  glass-jonomerowymi. Dziecko może wybrać ulubiony kolor. Podczas zabiegu maluch może oglądać bajkę, dzięki czemu wizyta nie wydaje się zbyt długa. Zachęcamy do  przyniesienia ze sobą płyt DVD z ulubionymi bajkami.
Leczenie endodontyczne zęba mlecznego wykonuje się gdy ząb wcześnie ulegnie znacznemu zniszczeniu, a do momentu wymiany na ząb stały pozostało jeszcze kilka lat. Jest to zabieg niezbędny w przypadku braku zawiązka zęba stałego (fot.). Zabieg ten jest dość czasochłonny. Wymaga odbudowy zniszczonych ścian zęba, a następnie opracowania kanałów z użyciem narzędzi rotacyjnych pozwalających na szybkie i dokładniejsze opracowanie kanałów korzeniowych. W kolejnym etapie kanały wypełnia się specjalną pastą z dodatkiem środka dezynfekującego. Oczywiście wykonanie tego zabiegu nie zawsze jest możliwe. U pacjentów mniej cierpliwych, gdy ząb wymaga leczenia endodontycznego, stosuje się tzw. zabieg amputacji przeżyciowej lub "mortalnej". Pozwala on na zabezpieczenie zęba do czasu kiedy dziecko będzie gotowe na dłuższe i bardziej skomplikowane zabiegi.
Powyżej: pacjent lat 14, leczony z powodu bólu i znacznego zniszczenia zęba mlecznego 75. Zdjęcie RTG wykazało  brak zawiązka zęba stałego. Pomimo znacznie zresorbowanego korzenia mezjalnego, ząb był dobrze osadzony w  zębodole, dlatego zdecydowano się na jego zachowanie. W tym celu ząb wyleczono endodontycznie. Młody wiek  pacjenta nie pozwala jeszcze na wykonanie mostu protetycznego lub wszczepienie implantu.
O tym jak ważne jest leczenie zębów mlecznych u dzieci, może przekonać Państwa  kilka faktów. W okresie miedzy  6 a 13 rokiem życia dziecko ma uzębienie mieszane, w jamie ustnej obecne są zęby mleczne i stałe. Jeżeli ząb  mleczny, nieleczony ulegnie znacznemu zniszczeniu lub pozostaną po nim korzenie, wówczas nagryzanie na tę  stronę lub mycie zębów powoduje ból. Dziecko niechętnie szczotkuje zęby po tej stronie, a w efekcie nieumyte  pozostają również zęby stałe. I tak zaczyna się próchnica zębów stałych.
Jeżeli zniszczony ząb mleczny staje się przyczyną ropnia, należy go usunąć. Po jego usunięciu pozostaje zwykle  puste miejsce między zębami. Istnieje wówczas ryzyko przesunięcia się lub przechylenia sąsiednich zębów w  kierunku luki. W efekcie zęby stałe, które wyrzynają się w późniejszym wieku, nie mają miejsca i rosną poza łukiem.  Występuje wówczas konieczność leczenia ortodontycznego. Obecne w jamie ustnej dziecka zniszczone, ropne  zęby mleczne lub ich korzenie mogą być przyczyną hipoplazji szkliwa zębów stałych, które w postaci zawiązków  znajdują się w kości wyrostka zębodołowego pod zębami mlecznymi.
Powyżej: Pacjentka lat 6. Głęboki ubytek w zębie 85 wypełniono kolorowym materiałem kompozytowym. Ząb 84 w trakcie leczenia endodontycznego z powodu zapalenia miazgi. Tylko takie leczenie pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie zęba mlecznego do czasu jego wymiany.
A zatem, zachowanie zębów mlecznych w łuku zębowym jest ważne zarówno dla rozwoju uzębienia, jak i dla  podtrzymywania pozytywnego nastawienia dzieci do zdrowia i higieny jamy ustnej. Poprzez leczenie zębów  mlecznych przekazujemy dziecku informacje, że zęby są ważne i powinny być zachowane i chronione. Usuwanie  zębów bez podejmowania wysiłków w celu ich zachowania sugeruje, że są one nieistotne, co może wpływać na przyszły stosunek pacjenta do zębów i higieny jamy ustnej.